ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะ

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 239 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะ สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะ สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะ สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะ สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะ สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะ สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะ สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะ

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

          เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา รอง.ผอ.สพป.พิจิตร เขต1 เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะในสถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน “โรงเรียนปลอดขยะสัญจร” ในระดับภูมิภาค ภาคเหนือตอนล่าง โดยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน มีโรงเรียนในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 1 ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนปลอดขยะยอดเยี่ยม ระดับสำนักเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา และโรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี เข้าร่วมการประชุมและจัดนิทรรศการ ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2560 ณ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งโรงเรียนบึงเฒ่าวิทยาได้รับการโหวตให้เป็นโรงเรียนโดดเด่นด้านนวัตกรรมสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากขยะ ระดับภาคเหนือตอนล่าง                                                                             24

    สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะ สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะ สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะ สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะ สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะ สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะ สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะ สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะ