ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 เตรียมพร้อมสอบ NT/O-NET

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 452 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 เตรียมพร้อมสอบ NT/O-NET สพป.พิจิตร เขต 1 เตรียมพร้อมสอบ NT/O-NET สพป.พิจิตร เขต 1 เตรียมพร้อมสอบ NT/O-NET สพป.พิจิตร เขต 1 เตรียมพร้อมสอบ NT/O-NET สพป.พิจิตร เขต 1 เตรียมพร้อมสอบ NT/O-NET สพป.พิจิตร เขต 1 เตรียมพร้อมสอบ NT/O-NET สพป.พิจิตร เขต 1 เตรียมพร้อมสอบ NT/O-NET สพป.พิจิตร เขต 1 เตรียมพร้อมสอบ NT/O-NET

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 สิงหาคม 2560 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานยกระดับผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ NT/O-NET ปีการศึกษา 2560 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน และเร่งรัดพัฒนายกระดับผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ NT/O-NET ปีการศึกษา 2560 ให้สูงขึ้น ใน 4 วิชาที่จัดสอบ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยมีผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดและคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมกว่า 140 คน ที่ห้องประชุม CK Convention Hall อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร                                                                             24

    สพป.พิจิตร เขต 1 เตรียมพร้อมสอบ NT/O-NET สพป.พิจิตร เขต 1 เตรียมพร้อมสอบ NT/O-NET สพป.พิจิตร เขต 1 เตรียมพร้อมสอบ NT/O-NET สพป.พิจิตร เขต 1 เตรียมพร้อมสอบ NT/O-NET สพป.พิจิตร เขต 1 เตรียมพร้อมสอบ NT/O-NET สพป.พิจิตร เขต 1 เตรียมพร้อมสอบ NT/O-NET สพป.พิจิตร เขต 1 เตรียมพร้อมสอบ NT/O-NET สพป.พิจิตร เขต 1 เตรียมพร้อมสอบ NT/O-NET