ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

“ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน”

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 252 ครั้ง ]

“ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน” “ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน” “ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน” “ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน”

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดเผยว่าโรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมดำนา เพื่อนำผลผลิตที่ได้เป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ที่ปราศจากสารเคมี และเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ซึ่งขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก                                                                             24

    “ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน” “ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน” “ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน” “ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน”