ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 278 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

          เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 28 มิถุนายน 2560 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน เพื่อแจ้งข้อราชการและขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน เพื่อการศึกษาด้วยดีตลอดมา พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับภารกิจที่จะต้องถ่ายโอนไปสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ณ ห้องประชุมสวัสดิการร้านค้า สพป.พิจิตร เขต 1                                                                             24

    สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน