ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุอย่างมีคุณภาพ

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 337 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุอย่างมีคุณภาพ สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุอย่างมีคุณภาพ สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุอย่างมีคุณภาพ สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุอย่างมีคุณภาพ สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุอย่างมีคุณภาพ สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุอย่างมีคุณภาพ สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุอย่างมีคุณภาพ สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุอย่างมีคุณภาพ

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 12 มิถุนายน 2560 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2560 ได้รับทราบถึงสิทธิประโยชน์อันพึงได้จากส่วนราชการ การวางแผนชีวิตภายหลังการเกษียณอายุราชการอย่างมีความสุข ได้มีโอกาสพบปะเพื่อนร่วมรุ่นที่ปฏิบัติงานที่จะเป็นเครือข่ายในการติดต่อซึ่งกันและกัน และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการทำงาน การดำรงชีวิต รวมทั้งได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น พร้อมทั้งถือเป็นโอกาสที่ได้ขอบคุณด้วยไมตรีจิตที่ดียิ่ง โดยมีครู และลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการเข้ารับการอบรมกว่า 120 คน ณ ห้องประชุมชาลวัน สพป.พิจิตร เขต 1                                                                             24

    สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุอย่างมีคุณภาพ สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุอย่างมีคุณภาพ สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุอย่างมีคุณภาพ สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุอย่างมีคุณภาพ สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุอย่างมีคุณภาพ สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุอย่างมีคุณภาพ สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุอย่างมีคุณภาพ สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุอย่างมีคุณภาพ