ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 รับมอบผลงานค่ายอาสาพัฒนาฯ

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 964 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 รับมอบผลงานค่ายอาสาพัฒนาฯ สพป.พิจิตร เขต 1 รับมอบผลงานค่ายอาสาพัฒนาฯ สพป.พิจิตร เขต 1 รับมอบผลงานค่ายอาสาพัฒนาฯ สพป.พิจิตร เขต 1 รับมอบผลงานค่ายอาสาพัฒนาฯ สพป.พิจิตร เขต 1 รับมอบผลงานค่ายอาสาพัฒนาฯ สพป.พิจิตร เขต 1 รับมอบผลงานค่ายอาสาพัฒนาฯ สพป.พิจิตร เขต 1 รับมอบผลงานค่ายอาสาพัฒนาฯ สพป.พิจิตร เขต 1 รับมอบผลงานค่ายอาสาพัฒนาฯ สพป.พิจิตร เขต 1 รับมอบผลงานค่ายอาสาพัฒนาฯ สพป.พิจิตร เขต 1 รับมอบผลงานค่ายอาสาพัฒนาฯ สพป.พิจิตร เขต 1 รับมอบผลงานค่ายอาสาพัฒนาฯ สพป.พิจิตร เขต 1 รับมอบผลงานค่ายอาสาพัฒนาฯ สพป.พิจิตร เขต 1 รับมอบผลงานค่ายอาสาพัฒนาฯ สพป.พิจิตร เขต 1 รับมอบผลงานค่ายอาสาพัฒนาฯ สพป.พิจิตร เขต 1 รับมอบผลงานค่ายอาสาพัฒนาฯ สพป.พิจิตร เขต 1 รับมอบผลงานค่ายอาสาพัฒนาฯ

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

          เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 12 มิถุนายน 2560 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานพิธีส่งมอบผลการดำเนินงานตามโครงการค่ายอาสาพัฒนาเพื่อสร้างสาธารณประโยชน์ในโรงเรียนและชุมชน โดยมี ดร.ศุภมาส วิรุญจิตร อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการค่ายอาสาพัฒนาฯ เป็นผู้ส่งมอบ ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินงานของคณาจารย์และนักศึกษากว่า 60 คน ของวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ด้วยการปรับปรุงอาคารโรงอาหาร ต่อเติมห้องครัว พร้อมสร้างตาข่ายลวดเหล็กรอบอาคารโรงอาหารหลังเดิม ติดตั้งระบบกรองน้ำดื่ม จัดกิจกรรมส่งเสริมวิชาการและนันทนาการร่วมกับนักเรียน กิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนภายในท้องถิ่น โดยมีครู นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนร่วมพิธีกว่า 300 คน ณ โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร….อัษฎาวุธ :ภาพ / ธาริณี : ข่าว                                                                             6

    สพป.พิจิตร เขต 1 รับมอบผลงานค่ายอาสาพัฒนาฯ สพป.พิจิตร เขต 1 รับมอบผลงานค่ายอาสาพัฒนาฯ สพป.พิจิตร เขต 1 รับมอบผลงานค่ายอาสาพัฒนาฯ สพป.พิจิตร เขต 1 รับมอบผลงานค่ายอาสาพัฒนาฯ สพป.พิจิตร เขต 1 รับมอบผลงานค่ายอาสาพัฒนาฯ สพป.พิจิตร เขต 1 รับมอบผลงานค่ายอาสาพัฒนาฯ สพป.พิจิตร เขต 1 รับมอบผลงานค่ายอาสาพัฒนาฯ สพป.พิจิตร เขต 1 รับมอบผลงานค่ายอาสาพัฒนาฯ สพป.พิจิตร เขต 1 รับมอบผลงานค่ายอาสาพัฒนาฯ สพป.พิจิตร เขต 1 รับมอบผลงานค่ายอาสาพัฒนาฯ สพป.พิจิตร เขต 1 รับมอบผลงานค่ายอาสาพัฒนาฯ สพป.พิจิตร เขต 1 รับมอบผลงานค่ายอาสาพัฒนาฯ สพป.พิจิตร เขต 1 รับมอบผลงานค่ายอาสาพัฒนาฯ สพป.พิจิตร เขต 1 รับมอบผลงานค่ายอาสาพัฒนาฯ สพป.พิจิตร เขต 1 รับมอบผลงานค่ายอาสาพัฒนาฯ สพป.พิจิตร เขต 1 รับมอบผลงานค่ายอาสาพัฒนาฯ