ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

โรงเรียนในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 1 รับการตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณธรรม

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 364 ครั้ง ]

โรงเรียนในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 1 รับการตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 1 รับการตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 1 รับการตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 1 รับการตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 1 รับการตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 1 รับการตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณธรรม

ผู้ดูแลระบบ
โดย : ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบสพฐ.

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 7 มิถุนายน 2560 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 นายสาโรช ยกให้ รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และหัวหน้าส่วนราชการ ที่มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณธรรม เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และให้กำลังใจ "โรงเรียนคุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ของโรงเรียนวัดดงกลางและโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ซึ่งมีกิจกรรมสำคัญที่สอดคล้องกับโรงเรียนคุณธรรม โดยเน้นความมีวินัย ส่งเสริมความเป็นไทย และจิตสาธารณะ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ชุมชน และผู้ปกครอง...เครือข่าย ปชส.ภาพ / ธาริณี ข่าว                                                                             3

    โรงเรียนในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 1 รับการตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 1 รับการตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 1 รับการตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 1 รับการตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 1 รับการตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 1 รับการตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณธรรม