ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ป.ป.ช. สพฐ น้อย

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 337 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ป.ป.ช. สพฐ น้อย สพป.พิจิตร เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ป.ป.ช. สพฐ น้อย สพป.พิจิตร เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ป.ป.ช. สพฐ น้อย สพป.พิจิตร เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ป.ป.ช. สพฐ น้อย สพป.พิจิตร เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ป.ป.ช. สพฐ น้อย สพป.พิจิตร เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ป.ป.ช. สพฐ น้อย สพป.พิจิตร เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ป.ป.ช. สพฐ น้อย สพป.พิจิตร เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ป.ป.ช. สพฐ น้อย สพป.พิจิตร เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ป.ป.ช. สพฐ น้อย สพป.พิจิตร เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ป.ป.ช. สพฐ น้อย สพป.พิจิตร เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ป.ป.ช. สพฐ น้อย สพป.พิจิตร เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ป.ป.ช. สพฐ น้อย

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 30 พ.ค. 60 นายพิษณุ เส็งพานิช รองผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ป.ป.ช. สพฐ น้อย และป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน การจัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” สพป.พิจิตร เขต 1 ได้ดำเนินงานตามนโยบายของ สพฐ.แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา มีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต)จำนวน 50 โรงเรียน และการดำเนินการวันนี้ เพื่อให้โรงเรียนสุจริตทุกโรงเรียน นำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและขยายผลภายในโรงเรียนสุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 120 คน ณ CK Convention Hall อ.เมือง จ.พิจิตร...อัษฎาวุธ ภาพ /ธาริณี ข่าว                                                                             6

    สพป.พิจิตร เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ป.ป.ช. สพฐ น้อย สพป.พิจิตร เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ป.ป.ช. สพฐ น้อย สพป.พิจิตร เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ป.ป.ช. สพฐ น้อย สพป.พิจิตร เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ป.ป.ช. สพฐ น้อย สพป.พิจิตร เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ป.ป.ช. สพฐ น้อย สพป.พิจิตร เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ป.ป.ช. สพฐ น้อย สพป.พิจิตร เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ป.ป.ช. สพฐ น้อย สพป.พิจิตร เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ป.ป.ช. สพฐ น้อย สพป.พิจิตร เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ป.ป.ช. สพฐ น้อย สพป.พิจิตร เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ป.ป.ช. สพฐ น้อย สพป.พิจิตร เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ป.ป.ช. สพฐ น้อย สพป.พิจิตร เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ป.ป.ช. สพฐ น้อย