ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้เพลงสู่กระบวนการเรียนการสอน

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 329 ครั้ง ]

การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้เพลงสู่กระบวนการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้เพลงสู่กระบวนการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้เพลงสู่กระบวนการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้เพลงสู่กระบวนการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้เพลงสู่กระบวนการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้เพลงสู่กระบวนการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้เพลงสู่กระบวนการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้เพลงสู่กระบวนการเรียนการสอน

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 5 พ.ค 60 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดและเป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร “การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้เพลงสู่กระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการอ่าน” จัดโดยโรงเรียนอนุบาลพิจิตร มีนายประสาร เมืองเหลือ ผอ.โรงเรียนอนุบาลพิจิตร กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้เพลงสู่กระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านและเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียน มีผู้เข้าร่วมในการอบรมจำนวน 160 คน ณ ห้องประชุมศรีมาลา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร @@@@@                                                                             4

    การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้เพลงสู่กระบวนการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้เพลงสู่กระบวนการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้เพลงสู่กระบวนการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้เพลงสู่กระบวนการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้เพลงสู่กระบวนการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้เพลงสู่กระบวนการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้เพลงสู่กระบวนการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้เพลงสู่กระบวนการเรียนการสอน