ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 303 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

          เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 สพป.พิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 ด้วยการบำรุงรักษาต้นไม้ การพรวนดิน ใส่ปุ๋ย แผ้วถางวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ ในพื้นที่บริเวณ สพป.พิจิตร เขต 1 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งกรมป่าไม้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ ประจำปีของชาติมาอย่างต่อเนื่องทุกปี @@@                                                                             3

    สพป.พิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ