ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดการอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 371 ครั้ง ]

ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดการอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดการอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดการอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดการอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดการอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดการอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดการอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดการอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ณ โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 52 คน เป็นครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดพิจิตร และ สังกัด สพป.พิจิตร เขต 1 และ 2 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ดำเนินการอบรมครูด้วยระบบทางไกล ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา โดยกำหนดให้โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ เป็นศูนย์การอบรม ผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เพื่อให้ครูสามารถเข้ารับการอบรม เชิงปฏิบัติการ เพิ่มพูนศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในชั้นเรียนได้อย่างถูกต้องและทั่วถึง สสวท. จึงได้ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบทางไกลผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV,ETV,OBEC,Channel ส่งสัญญาณไปยังโรงเรียนศูนย์การอบรม ซึ่งจัดอบรม 2 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย                                                                             24

    ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดการอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดการอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดการอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดการอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดการอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดการอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดการอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดการอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา