ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 ต้อนรับคณะติดตามงบประมาณ

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 292 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 ต้อนรับคณะติดตามงบประมาณ สพป.พิจิตร เขต 1 ต้อนรับคณะติดตามงบประมาณ สพป.พิจิตร เขต 1 ต้อนรับคณะติดตามงบประมาณ สพป.พิจิตร เขต 1 ต้อนรับคณะติดตามงบประมาณ สพป.พิจิตร เขต 1 ต้อนรับคณะติดตามงบประมาณ สพป.พิจิตร เขต 1 ต้อนรับคณะติดตามงบประมาณ สพป.พิจิตร เขต 1 ต้อนรับคณะติดตามงบประมาณ สพป.พิจิตร เขต 1 ต้อนรับคณะติดตามงบประมาณ สพป.พิจิตร เขต 1 ต้อนรับคณะติดตามงบประมาณ สพป.พิจิตร เขต 1 ต้อนรับคณะติดตามงบประมาณ สพป.พิจิตร เขต 1 ต้อนรับคณะติดตามงบประมาณ สพป.พิจิตร เขต 1 ต้อนรับคณะติดตามงบประมาณ สพป.พิจิตร เขต 1 ต้อนรับคณะติดตามงบประมาณ

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 19 เมษายน 2560 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ให้การต้อนรับ คุณสุปราณี คำจันทร์ จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ พร้อมคณะ ได้เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมลูกเสือของ สพป.พิจิตรเขต 1 และติดตามการก่อสร้างอาคารที่พักลูกเสือจำนวน 7 หลัง ณ ค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ จังหวัดพิจิตร                                                                             24

    สพป.พิจิตร เขต 1 ต้อนรับคณะติดตามงบประมาณ สพป.พิจิตร เขต 1 ต้อนรับคณะติดตามงบประมาณ สพป.พิจิตร เขต 1 ต้อนรับคณะติดตามงบประมาณ สพป.พิจิตร เขต 1 ต้อนรับคณะติดตามงบประมาณ สพป.พิจิตร เขต 1 ต้อนรับคณะติดตามงบประมาณ สพป.พิจิตร เขต 1 ต้อนรับคณะติดตามงบประมาณ สพป.พิจิตร เขต 1 ต้อนรับคณะติดตามงบประมาณ สพป.พิจิตร เขต 1 ต้อนรับคณะติดตามงบประมาณ สพป.พิจิตร เขต 1 ต้อนรับคณะติดตามงบประมาณ สพป.พิจิตร เขต 1 ต้อนรับคณะติดตามงบประมาณ สพป.พิจิตร เขต 1 ต้อนรับคณะติดตามงบประมาณ สพป.พิจิตร เขต 1 ต้อนรับคณะติดตามงบประมาณ สพป.พิจิตร เขต 1 ต้อนรับคณะติดตามงบประมาณ