ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร โปร่งใสในการสอบครูผู้ช่วย

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 348 ครั้ง ]

ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร โปร่งใสในการสอบครูผู้ช่วย ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร โปร่งใสในการสอบครูผู้ช่วย ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร โปร่งใสในการสอบครูผู้ช่วย ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร โปร่งใสในการสอบครูผู้ช่วย ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร โปร่งใสในการสอบครูผู้ช่วย ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร โปร่งใสในการสอบครูผู้ช่วย ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร โปร่งใสในการสอบครูผู้ช่วย ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร โปร่งใสในการสอบครูผู้ช่วย

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 มีนาคม 2560 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลพิจิตร ซึ่งเป็นสนามสอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2560 ในส่วนของศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ดำเนินการรับสมัครเมื่อวันที่ 22 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 มีผู้สมัครและมีสิทธิสอบจำนวนทั้งสิ้น 146 คน แยกเป็นกลุ่มวิชาเอกภาษาไทย 7 คน,ภาษาอังกฤษ 30 คน,คณิตศาสตร์ 12 คน,สังคมศึกษา 12 คน,พลศึกษา 23 คน,ศิลปะ 5 คน,นาฏศิลป์ 3 คน,ดนตรีสากล 5 คน,อุตสาหกรรมศิลป์ 5 คน,คอมพิวเตอร์ 35 คน และปฐมวัย 9 คน นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานดำเนินการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ได้ประชุมคณะกรรมการเพื่อ ชี้แจง ทำความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ พร้อมจับฉลากห้องสอบ และกำชับให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส โดยมี ผู้แทนจากศึกษาธิการภาค 18 คณะติดตามจาก สพฐ. รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 3 เขต และ ผอ.โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ร่วมสังเกตการณ์พร้อมตรวจเยี่ยมห้องสอบ สำหรับในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 ณ สนามสอบ สพป.พิจิตร เขต 1 จะเป็นการสอบสัมภาษณ์ และจะประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร และทางเว็บไซต์ http://wwwphichit1.go.th                                                                             

    ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร โปร่งใสในการสอบครูผู้ช่วย ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร โปร่งใสในการสอบครูผู้ช่วย ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร โปร่งใสในการสอบครูผู้ช่วย ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร โปร่งใสในการสอบครูผู้ช่วย ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร โปร่งใสในการสอบครูผู้ช่วย ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร โปร่งใสในการสอบครูผู้ช่วย ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร โปร่งใสในการสอบครูผู้ช่วย ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร โปร่งใสในการสอบครูผู้ช่วย