ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ประชุมวางแผนดำเนินการตามโครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 209 ครั้ง ]

ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ประชุมวางแผนดำเนินการตามโครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ประชุมวางแผนดำเนินการตามโครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ประชุมวางแผนดำเนินการตามโครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ประชุมวางแผนดำเนินการตามโครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ประชุมวางแผนดำเนินการตามโครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ประชุมวางแผนดำเนินการตามโครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ประชุมวางแผนดำเนินการตามโครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ประชุมวางแผนดำเนินการตามโครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

          เมื่อเวลา 13.30 น. วันนี้(13 มีนาคม 2560) นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมวางแผน เตรียมการจัดกิจกรรมตามโครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 9,989 รูป เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้จัดพิธีบรรพชาอุปสมบททุกจังหวัด จังหวัดละ 129 คน ระยะเวลาในการปฏิบัติศาสนกิจ จำนวน 9 วัน ระหว่างวันที่ 10 – 18 เมษายน 2560 พร้อมกันทั่วประเทศ โดยให้รับสมัครบุคลากร นักเรียน นักศึกษา จำนวน 129 คน เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ ดังนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 50 คน,สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 30 คน, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 20 คน, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 20 คน และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 9 คน โดยมีหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา ได้แก่ สพป.พิจิตร เขต 1, เขต ๒,สพม. เขต 41,กศน.พิจิตร, ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร, สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร,ประธานอาชีวศึกษา,วิทยาลัยชุมชนพิจิตรและ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมตะเภาแก้ว สพป.พิจิตร เขต 1                                                                             

    ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ประชุมวางแผนดำเนินการตามโครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ประชุมวางแผนดำเนินการตามโครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ประชุมวางแผนดำเนินการตามโครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ประชุมวางแผนดำเนินการตามโครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ประชุมวางแผนดำเนินการตามโครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ประชุมวางแผนดำเนินการตามโครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ประชุมวางแผนดำเนินการตามโครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ประชุมวางแผนดำเนินการตามโครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ