ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

ตักบาตรรับอรุณ

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 235 ครั้ง ]

ตักบาตรรับอรุณ ตักบาตรรับอรุณ ตักบาตรรับอรุณ ตักบาตรรับอรุณ ตักบาตรรับอรุณ ตักบาตรรับอรุณ ตักบาตรรับอรุณ ตักบาตรรับอรุณ ตักบาตรรับอรุณ ตักบาตรรับอรุณ ตักบาตรรับอรุณ ตักบาตรรับอรุณ ตักบาตรรับอรุณ ตักบาตรรับอรุณ ตักบาตรรับอรุณ ตักบาตรรับอรุณ

ผู้ดูแลระบบ
โดย : ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบสพฐ.

          วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณถนนบุษบา หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน ตักบาตรรับอรุณ พร้อมด้วย นายพิษณุ เสนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการ ประชาชน และบุคลการ สพป.พิจิตร เขต 1                                                                             

    ตักบาตรรับอรุณ ตักบาตรรับอรุณ ตักบาตรรับอรุณ ตักบาตรรับอรุณ ตักบาตรรับอรุณ ตักบาตรรับอรุณ ตักบาตรรับอรุณ ตักบาตรรับอรุณ ตักบาตรรับอรุณ ตักบาตรรับอรุณ ตักบาตรรับอรุณ ตักบาตรรับอรุณ ตักบาตรรับอรุณ ตักบาตรรับอรุณ ตักบาตรรับอรุณ ตักบาตรรับอรุณ