ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ (NT)

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 212 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ (NT) สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ (NT) สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ (NT) สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ (NT) สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ (NT) สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ (NT) สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ (NT) สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ (NT) สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ (NT) สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ (NT) สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ (NT) สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ (NT) สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ (NT) สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ (NT) สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ (NT)

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้(7 มีนาคม 2560) นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ ตามโครงการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test : NT) ณ ห้องประชุมชาลวัน สพป.พิจิตร เขต 1 ซึ่งจะทำการทดสอบนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วัดความสามารถพื้นฐาน 3 ด้าน คือ ความสามารถด้านภาษา (Literacy) ด้านคำนวณ(Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning Abilitise) พร้อมกันในวันที่ 8 มีนาคม 2560 และตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบในวันที่ 9 มีนาคม 2560 โดย สพป.พิจิตร เขต 1 มีสนามสอบทั้งสิ้น 47 สนาม 95 ห้องสอบ ดำเนินการสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนในสังกัดและโรงเรียนสังกัดเอกชน                                                                             

    สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ (NT) สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ (NT) สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ (NT) สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ (NT) สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ (NT) สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ (NT) สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ (NT) สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ (NT) สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ (NT) สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ (NT) สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ (NT) สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ (NT) สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ (NT) สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ (NT) สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ (NT)