ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการอ่านออก เขียนได้

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 267 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการอ่านออก เขียนได้ สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการอ่านออก เขียนได้ สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการอ่านออก เขียนได้ สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการอ่านออก เขียนได้

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

          23 กุมภาพันธ์ 2560 ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา รอง.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ได้นิเทศ กำกับ ติดตามและตรวจเยี่ยมสนามสอบ การอ่านออก เขียนได้ ณ สนามสอบโรงเรียนวัดท่าบัวทอง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร                                                                             

    สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการอ่านออก เขียนได้ สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการอ่านออก เขียนได้ สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการอ่านออก เขียนได้ สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการอ่านออก เขียนได้