ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 238 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สพป.พิจิตร เขต 1 สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สพป.พิจิตร เขต 1 สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สพป.พิจิตร เขต 1 สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สพป.พิจิตร เขต 1 สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สพป.พิจิตร เขต 1 สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สพป.พิจิตร เขต 1 สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สพป.พิจิตร เขต 1 สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สพป.พิจิตร เขต 1 สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สพป.พิจิตร เขต 1 สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สพป.พิจิตร เขต 1 สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สพป.พิจิตร เขต 1 สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           7 กุมภาพันธ์ 2560 สพป.พิจิตร เขต 1 สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) จำนวน 1 อัตรา ณ สนามสอบ สพป.พิจิตร เขต 1                                                                             

    สพป.พิจิตร เขต 1 สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สพป.พิจิตร เขต 1 สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สพป.พิจิตร เขต 1 สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สพป.พิจิตร เขต 1 สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สพป.พิจิตร เขต 1 สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สพป.พิจิตร เขต 1 สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สพป.พิจิตร เขต 1 สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สพป.พิจิตร เขต 1 สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สพป.พิจิตร เขต 1 สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สพป.พิจิตร เขต 1 สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สพป.พิจิตร เขต 1 สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สพป.พิจิตร เขต 1 สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว