ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมพิธีเปิดโครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share” ภายใต้โครงการปฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจำปี 2560

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 440 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมพิธีเปิดโครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share”       ภายใต้โครงการปฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจำปี 2560 สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมพิธีเปิดโครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share”       ภายใต้โครงการปฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจำปี 2560 สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมพิธีเปิดโครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share”       ภายใต้โครงการปฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจำปี 2560 สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมพิธีเปิดโครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share”       ภายใต้โครงการปฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจำปี 2560 สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมพิธีเปิดโครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share”       ภายใต้โครงการปฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจำปี 2560 สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมพิธีเปิดโครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share”       ภายใต้โครงการปฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจำปี 2560 สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมพิธีเปิดโครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share”       ภายใต้โครงการปฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจำปี 2560 สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมพิธีเปิดโครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share”       ภายใต้โครงการปฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจำปี 2560

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

          2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมพิจิตรพลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ว่าที่พันตรีสุวิศิษฎ์ กันทา รอง.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share” ภายใต้โครงการปฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจำปี 2560 โดยมี นายปิยะ วงศ์ลือชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ณ โรงแรมพิจิตรพลาซ่า มีโรงเรียนในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 1 เข้าร่วมโครงการ 5 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนวัดดงกลาง ,อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง (ทุ่งใหญ่) ,อนุบาลวังทรายพูน, อนุบาลสากเหล็กและ บ้านหนองขาว รวม 155 คน ซึ่งดำเนินการตามกรอบแนวคิด “Power+plus …อาสาพลังบวก” ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อสานต่อกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่การเป็นผู้ให้ตามพระดำริทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และเสริมพลังพัฒนาทักษะปลูกจิตสำนึกสาธารณะ จิตอาสา สร้างอาสาสมัครยุวอาสา เพื่อพัฒนาสังคม ขยายเครือข่ายการทำงานในระดับพื้นที่ ที่จะเป็นฐานสำคัญในการพัฒนาสังคมไปสู่สังคมแห่งสันติสุข เอื้ออาทร น่าอยู่ และยั่งยืน เด็กและเยาวชนสามารถคิด เขียนโครงการ/กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาสังคมในพื้นที่ของตนเองและนำไปปฏิบัติในพื้นที่จริง เพื่อเป็นการเผยแพร่และขยายผลสู่สังคม สร้างความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ                                                                             

  สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมพิธีเปิดโครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share”       ภายใต้โครงการปฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจำปี 2560 สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมพิธีเปิดโครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share”       ภายใต้โครงการปฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจำปี 2560 สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมพิธีเปิดโครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share”       ภายใต้โครงการปฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจำปี 2560 สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมพิธีเปิดโครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share”       ภายใต้โครงการปฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจำปี 2560 สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมพิธีเปิดโครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share”       ภายใต้โครงการปฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจำปี 2560 สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมพิธีเปิดโครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share”       ภายใต้โครงการปฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจำปี 2560 สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมพิธีเปิดโครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share”       ภายใต้โครงการปฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจำปี 2560 สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมพิธีเปิดโครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share”       ภายใต้โครงการปฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจำปี 2560