ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

การประชุมสัมมนาการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 218 ครั้ง ]

การประชุมสัมมนาการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การประชุมสัมมนาการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การประชุมสัมมนาการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การประชุมสัมมนาการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การประชุมสัมมนาการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การประชุมสัมมนาการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การประชุมสัมมนาการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การประชุมสัมมนาการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

          24 มกราคม 2560 ณ โรงแรมพิจิตรพลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้สามารถบริหารจัดการศึกษา และจัดการเรียนรู้โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการสถานศึกษาและจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ในทุกระดับชั้นเรียน                                                                             

    การประชุมสัมมนาการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การประชุมสัมมนาการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การประชุมสัมมนาการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การประชุมสัมมนาการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การประชุมสัมมนาการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การประชุมสัมมนาการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การประชุมสัมมนาการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การประชุมสัมมนาการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง