ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

ผู้ตรวจราชการศึกษาธิการภาค 18 ติดตามโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 10 คน

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 17 ครั้ง ]

ผู้ตรวจราชการศึกษาธิการภาค 18 ติดตามโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 10 คน ผู้ตรวจราชการศึกษาธิการภาค 18 ติดตามโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 10 คน ผู้ตรวจราชการศึกษาธิการภาค 18 ติดตามโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 10 คน ผู้ตรวจราชการศึกษาธิการภาค 18 ติดตามโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 10 คน ผู้ตรวจราชการศึกษาธิการภาค 18 ติดตามโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 10 คน ผู้ตรวจราชการศึกษาธิการภาค 18 ติดตามโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 10 คน ผู้ตรวจราชการศึกษาธิการภาค 18 ติดตามโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 10 คน ผู้ตรวจราชการศึกษาธิการภาค 18 ติดตามโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 10 คน ผู้ตรวจราชการศึกษาธิการภาค 18 ติดตามโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 10 คน

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับ ดร.ชูสิน วรเดช ผู้ตรวจราชการศึกษาธิการภาค 18 ในโอกาสที่มาตรวจ ติดตาม การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีนักเรียนไม่เกิน 10 คน ที่โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง สาขาบ้านวังกระโดน และโรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ สังกัด สพป.พิจิตร เขต 1 ซึ่งมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำหมู่บ้าน ผู้ปกครอง ประชาชน ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูล ทั้งนี้ได้ไปเยี่ยมโรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง และโรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่นักเรียนจะต้องไปเรียนรวม                                                                             4

    ผู้ตรวจราชการศึกษาธิการภาค 18 ติดตามโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 10 คน ผู้ตรวจราชการศึกษาธิการภาค 18 ติดตามโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 10 คน ผู้ตรวจราชการศึกษาธิการภาค 18 ติดตามโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 10 คน ผู้ตรวจราชการศึกษาธิการภาค 18 ติดตามโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 10 คน ผู้ตรวจราชการศึกษาธิการภาค 18 ติดตามโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 10 คน ผู้ตรวจราชการศึกษาธิการภาค 18 ติดตามโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 10 คน ผู้ตรวจราชการศึกษาธิการภาค 18 ติดตามโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 10 คน ผู้ตรวจราชการศึกษาธิการภาค 18 ติดตามโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 10 คน ผู้ตรวจราชการศึกษาธิการภาค 18 ติดตามโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 10 คน