ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

จิตอาสา น้อมนำพาสังคมสุข

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 14 ครั้ง ]

จิตอาสา น้อมนำพาสังคมสุข จิตอาสา น้อมนำพาสังคมสุข จิตอาสา น้อมนำพาสังคมสุข จิตอาสา น้อมนำพาสังคมสุข จิตอาสา น้อมนำพาสังคมสุข จิตอาสา น้อมนำพาสังคมสุข

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

          เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมปฏิบัติการตามโครงการ “อำเภอ...จิตอาสา น้อมนำพาสังคมสุข” ประจำปี พ.ศ. 2563 อำเภอเมืองพิจิตร ด้วยการเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ หอประชุมอำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร                                                                             6

    จิตอาสา น้อมนำพาสังคมสุข จิตอาสา น้อมนำพาสังคมสุข จิตอาสา น้อมนำพาสังคมสุข จิตอาสา น้อมนำพาสังคมสุข จิตอาสา น้อมนำพาสังคมสุข จิตอาสา น้อมนำพาสังคมสุข