ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 ส่งเสริมด้านคุณธรรมกับนักเรียน

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 17 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 ส่งเสริมด้านคุณธรรมกับนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 ส่งเสริมด้านคุณธรรมกับนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 ส่งเสริมด้านคุณธรรมกับนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 ส่งเสริมด้านคุณธรรมกับนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 ส่งเสริมด้านคุณธรรมกับนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 ส่งเสริมด้านคุณธรรมกับนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 ส่งเสริมด้านคุณธรรมกับนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 ส่งเสริมด้านคุณธรรมกับนักเรียน

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมพิธีเปิดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2563 ประเภททีม 5 คน โดยนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน เพื่อปลูกฝังด้านคุณธรรมและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีตามแบบอย่างวัฒนธรรมชาวพุทธ ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 1 เข้าร่วมการแข่งขันทั้งระดับประเถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน 9 โรงเรียน ที่ CK Convention Hall Phichit อำเภอเมืองพิจิตร                                                                             6

    สพป.พิจิตร เขต 1 ส่งเสริมด้านคุณธรรมกับนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 ส่งเสริมด้านคุณธรรมกับนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 ส่งเสริมด้านคุณธรรมกับนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 ส่งเสริมด้านคุณธรรมกับนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 ส่งเสริมด้านคุณธรรมกับนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 ส่งเสริมด้านคุณธรรมกับนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 ส่งเสริมด้านคุณธรรมกับนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 ส่งเสริมด้านคุณธรรมกับนักเรียน