ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน&สนามสอบRT

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 19 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน&สนามสอบRT สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน&สนามสอบRT สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน&สนามสอบRT สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน&สนามสอบRT สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน&สนามสอบRT สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน&สนามสอบRT สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน&สนามสอบRT สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน&สนามสอบRT

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เป็นกำลังใจ ผู้บริหาร ครู นักเรียน และคณะกรรมการดำเนินงาน ในการสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการประเมินผลการจัดการศึกษาและพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการศึกษา                                                                             6

    สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน&สนามสอบRT สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน&สนามสอบRT สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน&สนามสอบRT สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน&สนามสอบRT สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน&สนามสอบRT สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน&สนามสอบRT สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน&สนามสอบRT สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน&สนามสอบRT