ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พจ.1 รับผู้ตรวจกระทรวงติดตามการอ่านการเขียน

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 16 ครั้ง ]

สพป.พจ.1 รับผู้ตรวจกระทรวงติดตามการอ่านการเขียน สพป.พจ.1 รับผู้ตรวจกระทรวงติดตามการอ่านการเขียน สพป.พจ.1 รับผู้ตรวจกระทรวงติดตามการอ่านการเขียน สพป.พจ.1 รับผู้ตรวจกระทรวงติดตามการอ่านการเขียน สพป.พจ.1 รับผู้ตรวจกระทรวงติดตามการอ่านการเขียน สพป.พจ.1 รับผู้ตรวจกระทรวงติดตามการอ่านการเขียน สพป.พจ.1 รับผู้ตรวจกระทรวงติดตามการอ่านการเขียน สพป.พจ.1 รับผู้ตรวจกระทรวงติดตามการอ่านการเขียน สพป.พจ.1 รับผู้ตรวจกระทรวงติดตามการอ่านการเขียน สพป.พจ.1 รับผู้ตรวจกระทรวงติดตามการอ่านการเขียน สพป.พจ.1 รับผู้ตรวจกระทรวงติดตามการอ่านการเขียน

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 มอบหมายให้นางสาวบุญครอง กุลดี รอง.ผอ.สพป. พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับนายพีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสที่มาตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ที่โรงเรียนวัดท่าบัวทอง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ประเด็นทักษะการอ่านเขียนภาษาไทย                                                                             4

    สพป.พจ.1 รับผู้ตรวจกระทรวงติดตามการอ่านการเขียน สพป.พจ.1 รับผู้ตรวจกระทรวงติดตามการอ่านการเขียน สพป.พจ.1 รับผู้ตรวจกระทรวงติดตามการอ่านการเขียน สพป.พจ.1 รับผู้ตรวจกระทรวงติดตามการอ่านการเขียน สพป.พจ.1 รับผู้ตรวจกระทรวงติดตามการอ่านการเขียน สพป.พจ.1 รับผู้ตรวจกระทรวงติดตามการอ่านการเขียน สพป.พจ.1 รับผู้ตรวจกระทรวงติดตามการอ่านการเขียน สพป.พจ.1 รับผู้ตรวจกระทรวงติดตามการอ่านการเขียน สพป.พจ.1 รับผู้ตรวจกระทรวงติดตามการอ่านการเขียน สพป.พจ.1 รับผู้ตรวจกระทรวงติดตามการอ่านการเขียน สพป.พจ.1 รับผู้ตรวจกระทรวงติดตามการอ่านการเขียน