บุคคลทั่วไป
54.227.21.95
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
วันนี้: 0
เมื่อวานนี้: 0
เดือนนี้: 0
ปีนี้: 0
สมาชิกทั้งหมด: 25
สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 4
54.227.xx.xx
91.200.xx.xx
66.249.xx.xxx
66.249.xx.xxx

  ทั้งหมด: 4
เวลาในขณะนี้:
Apr 20, 2015
06:07 am ICT
Recent Hits:
  • Today: 18
  • Yesterday: 59
  • Trend:  

Yearly Hits:
  • 2008: 4,016
  • 2009: 603
  • 2010: 207,913
  • 2011: 413,486
  • 2012: 211,738
  • 2013: 239,798
  • 2014: 192,611
  • 2015: 55,629
  • Total: 0

Average Hits:
  • Hourly:7
  • Daily: 160
  • Monthly: 4,871
  • Yearly: 58,452

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

พัฒนาการศึกษาเพื่อความก้าวหน้า
 กลุ่มบริหารงานบุคคล


ชื่อ นายสุรเสน ทั่งทอง
ตำแหน่ง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1
ที่อยู่ 20/155 ตำบลในเมือง
อำเภอ เมือง
จังหวัด พิจิตร
โทรศัพท์ 056-990384 ต่อ 701
โทรศัพท์มือถือ 08-1971-5465

ชื่อ นายนุกูล นิยมไทย
ตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1
ที่อยู่ 42/4 หมู่ 1 ตำบลเนินมะกอก
อำเภอ บางมูลนาก
จังหวัด พิจิตร
โทรศัพท์ 056-990384 ต่อ711
โทรศัพท์มือถือ 08-19739159 เบอร์บ้าน 056 63188

ชื่อ นายสุรพงษ์ กล่อมจิตต์
ตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1
ที่อยู่ 106/1 ถนนศรีมาลา
อำเภอ เมือง
จังหวัด พิจิตร
โทรศัพท์ 056-990384 ต่อ 602
โทรศัพท์มือถือ 08-3988-7135

ชื่อ นางสาวบุญครอง กุลดี
ตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1
ที่อยู่ 6/46 ถนนสระหลวง ตำบลในเมือง
อำเภอ เมือง
จังหวัด พิจิตร
โทรศัพท์ 0-5661-3556 ต่อ 303
โทรศัพท์มือถือ 08-1886-1941

ชื่อ นายโชคชัย ชัยรัตนศักดา
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ 22/24 ถนนคลองคะเชนทร์ ตำบลคลองคะเชนทร์
อำเภอ เมืองพิจิตร
จังหวัด พิจิตร
โทรศัพท์ 056-990384 ต่อ 303
โทรศัพท์มือถือ 08-11886-1941


ชื่อ นางประภา ทองรุ่ง
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ที่อยู่ 329/13 ถนนบุษบา ตำบลในเมือง
อำเภอ เมืองพิจิตร
จังหวัด พิจิตร
โทรศัพท์ 056-990384 ต่อ 302
โทรศัพท์มือถือ 08-9439-9411

ชื่อ นางสาวรุ่งรัตน์ มาลาทอง
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ที่อยู่ 28/73 หมู่บ้านสหมิตร ถนนคลองคะเชนทร์ ตำบลคลองคะเชนทร์
อำเภอ เมืองพิจิตร
จังหวัด พิจิตร
โทรศัพท์ 056-990384 ต่อ 302
โทรศัพท์มือถือ 08-6925-9644

ชื่อ นางสาวนภัสวรรณ เจือจาน
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติงาน
ที่อยู่ 209/2 ถนนบุษบา ตำบลในเมือง
อำเภอ เมืองพิจิตร
จังหวัด พิจิตร
โทรศัพท์ 056-990384 ต่อ 303
โทรศัพท์มือถือ 08-1680-7857

ชื่อ นางนิตยา จุลบุตร
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ 240/21 หมู่ 3 มานุวงศ์ ตำบลคลองคะเชนทร์
อำเภอ เมืองพิจิตร
จังหวัด พิจิตร
โทรศัพท์ 056-990384 ต่อ 302
โทรศัพท์มือถือ 08-1785-2223

ชื่อ นางเตือนใจ บุญเสรฐ
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ที่อยู่ 40/2 ถนนนอกทางรภไฟ ตำบลในเมือง
อำเภอ เมืองพิจิตร
จังหวัด พิจิตร
โทรศัพท์ 056-990384 ต่อ 302
โทรศัพท์มือถือ 08-4046-7507

ชื่อ นางสมถวิล อ่ำดอนกลอย
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ที่อยู่ 24/51 หมูบ้านคุณสมร 2 ถนนสระหลวง ตำบลในเมือง
อำเภอ เมืองพิจิตร
จังหวัด พิจิตร
โทรศัพท์ 056-990384 ต่อ 303
โทรศัพท์มือถือ 08-9702-9062

ชื่อ นางรจนา เจริญสุข
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ที่อยู่ 0
อำเภอ เมืองพิจิตร
จังหวัด พิจิตร
โทรศัพท์ 056-990384 ต่อ 303
โทรศัพท์มือถือ 08-9702-9062

ชื่อ นางเจริญา สินมณี
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ที่อยู่ 24/77 ถนนสระหลวง ตำบลในเมือง
อำเภอ เมืองพิจิตร
จังหวัด พิจิตร
โทรศัพท์ 056-990384 ต่อ 303
โทรศัพท์มือถือ 08-6928-0661

ชื่อ นางชนม์จิรา แก้ววิเชียร
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ 14/28 หมู่ 3 ถนนคลองคะเชนทร์
อำเภอ เมืองพิจิตร
จังหวัด พิจิตร
โทรศัพท์ 056-990384 ต่อ 302
โทรศัพท์มือถือ 08-1596-6928 เบอร์บ้าน056-652-131

ชื่อ ดร.ฉวีวรรณ เจริญทรัพย์
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ที่อยู่ 54/2-3 ถนนคลองคะเชนทร์
อำเภอ เมืองพิจิตร
จังหวัด พิจิตร
โทรศัพท์ 056-990384 ต่อ 707
โทรศัพท์มือถือ 08-3275-0011

ชื่อ นางสาวบุญอมร ไทยประเสริฐ
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ที่อยู่ 640/1 ถนนบุษบา ตำบลในเมือง
อำเภอ เมืองพิจิตร
จังหวัด พิจิตร
โทรศัพท์ 056-990384 ต่อ 302
โทรศัพท์มือถือ 08-1534-3786

ชื่อ นายมนัส ทับทอง
ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ 124 หมู่ 5 ตำบลโพธิ์ประทัยช้าง
อำเภอ โพธิ์ประทับช้าง
จังหวัด พิจิตร
โทรศัพท์ 0-5661-3556 ต่อ 302
โทรศัพท์มือถือ 08-2402-8729 เบอร์บ้าน 056-689-302

ชื่อ นางศิริลักษณ์ สิงห์ชูโต
ตำแหน่ง นักทรัพยากรชำนาญการ
ที่อยู่ 14/87 ถนนสระหลวง ตำบลในเมือง
อำเภอ เมืองพิจิตร
จังหวัด พิจิตร
โทรศัพท์ 056-990384 ต่อ 303
โทรศัพท์มือถือ 08-9702-9144 เบอร์บ้าน 056-616-171

สงวนลิขสิทธิ์โดย © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2010-04-15 (9007 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]