@สพป.พิจิตร ๑ ยินดีต้อนรับ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ - Phichit Primary Educational Service Area Office 1