สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
 
ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 1 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 50750 ครั้ง   

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
 
“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน”
 
กลับไปหน้าก่อน...