สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
 
ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 2 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 50751 ครั้ง   


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
ผอ.กลุ่มอำนวยการนางนารินทร์พร บุญลาภ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษนางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษนางสมจิตร งามพิมาย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการนางจินตนา ผาสุข
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการนายวรัชพงศ์ ทองแจ่มธัญโรจน์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานนายกฤษดา เจศรีชัย
พนักงานธุรการ ส.4นายสนาม สุขเกษม
ช่างไฟฟ้า ช 4นายสมคิด ศรีสุข
ช่างไฟฟ้า ช 4นายนพดล เรืองเดช
ช่างไฟฟ้า ช 4นายอัษฎาวุธ ศรีสำราญ
ช่างไฟฟ้า ช 4นายสมภพ คุ้มเวช
ช่างไฟฟ้า ช 4นายวีระ อินทะกูล
ช่างไฟฟ้า ช 4นายฉัตรชัย เจริญทิม
ช่างไฟฟ้า ช 4นายวิษณุ ศรีเมืองช้าง
ช่างไฟฟ้า ช 4นายชินดนัย เทียนสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลนายชานนท์ คงคาลึก
พนักงานขับรถยนต์นายชาตรี จิตตะระ
ยามนายอนุวัฒน์ จิราพงษ์
ยาม


กลับไปหน้าก่อน...