สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
 
ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 1 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 50747 ครั้ง   

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯนางสาวมาลี กรงทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนายอลงกรณ์ ปัตทะมะ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลนายชานนท์ คงคาลึก
พนักงานบริการ


กลับไปหน้าก่อน...