สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
 
ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 5 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 50762 ครั้ง   

กลุ่มนิเทศติดตามฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1นายปิติ วิทยการ
ผู้อำนวยการกลุ่มนางสาวทองปอน พิรา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนายสมพร ปานแสง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนางกฤติยา สุวรรณคีรี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนางภัทราวรรณ ภูมินทอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนางสาวนิตยา บุญปู่
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนางสาววรรณพร จันทร์ไทย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนางสาวพรรณพร ศรลัมพ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนางสาวสุภาพร บุญคำ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนายณฐนนท์ เวชพร
ศึกษานิเทศก์- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานนางสาวอาโปลิน กุหลาบวงษ์
พนักงานบริการ


กลับไปหน้าก่อน...