สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
 
ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 3 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 50754 ครั้ง   

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1นางสมถวิล อ่ำดอนกลอย
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลนางเจริญา สินมณี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษนางสาวรุ่งรัตน์ มาลาทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนางสุจิตตรา แต้มพวก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนางสาวนภัสวรรณ เจือจาน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนางสาวพรชนิตว์ วุฒิ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนางสาวกาญจนา คัชมาตย์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนางรติมา ขมินทกูล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


กลับไปหน้าก่อน...