สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
 
ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 4 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 50756 ครั้ง   

กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1นายสุเทพ บุญวัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนางรจนา เจริญสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนางจันจิรา แพทองคำ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษนางสาววัชรี บุญโสภา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนางสาววิริยา มีไชโย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


กลับไปหน้าก่อน...