สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
 
ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 4 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 50761 ครั้ง   

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1นางสาวกัลยา ดิษฐ์ศรี
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษานางสาวกัญญา ภูทวี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการนางฉัตรชนก การเที่ยง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ- ว่าง -
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ- ว่าง -
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการนางศรีสุดา ทรัพย์ชาวนา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานนายคุณากร จันทพิมพ์
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ


กลับไปหน้าก่อน...