สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
 
ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 3 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 50752 ครั้ง   

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1นางสาวบุญอมร ไทยประเสริฐ
ปฏิบ้ติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯนางณัชชา คานิยม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


กลับไปหน้าก่อน...