สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
 
ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 3 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 50760 ครั้ง   

ผู้บริหารสำนักงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์
ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1ว่าที่ พต.สุวิศิษฎ์ กันทา
รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1นางสาวบุญครอง กุลดี
รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1ว่าที่ร้อยเอกไพบูลย์ ยกให้
รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1


กลับไปหน้าก่อน...