สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
 
ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 1 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 50758 ครั้ง   

หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1นางวิภา เมฆมรกต
ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายในนางสาวชุติมา เลี่ยมสกุล
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ- ว่าง -
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการนางสาวสุวนัท จิตตะระ
พนักงานบริการ


กลับไปหน้าก่อน...