สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
 
ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 3 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 50749 ครั้ง   

คณะกรรมการ อ.ก.ศ.จ.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1ดร.สุวรรณ นรพักตร์
ประธาน


กลับไปหน้าก่อน...