สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
 
ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 4 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 18363 ครั้ง   


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
ผู้อำนวยการกลุ่มนางนารินทร์พร บุญลาภ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษนางสมจิตร งามพิมาย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการนางจินตนา ผาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนายกรี กองเทียม
ช่างไม้ ช 3นายกฤษดา เจศรีชัย
พนักงานธุรการ ช.4นายสนาม สุขเกษม
ช่างไฟฟ้า ช 3นายอัษฎาวุธ ศรีสำราญ
ช่างไฟฟ้า ช 3นายนพดล เรืองเดช
ช่างไฟฟ้า ช 3นายวิษณุ ศรีเมืองช้าง
ช่างไฟฟ้า ช 3นายวีระ อินทะกูล
ช่างไม้ ช 3นายฉัตรชัย เจริญทิม
ช่างไฟฟ้า ช 3นายสมภพ คุ้มเวช
ช่างไม้ ช 3นายสมคิด ศรีสุข
ช่างไฟฟ้า ช 3นางสาวเตือนจิต แสนสุข
พนักงานทำความสะอาดนายชาตรี จิตตะระ
ยามนายอนุวัฒน์ จิราพงษ์
ยาม


กลับไปหน้าก่อน...