สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
 
ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 4 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 18352 ครั้ง   

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1นางสมถวิล อ่ำดอนกลอย
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลนางสาวบุญอมร ไทยประเสริฐ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนางเจริญา สินมณี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนางสาวรุ่งรัตน์ มาลาทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนางสุจิตตรา แต้มพวก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนางสาวนภัสวรรณ เจือจาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


กลับไปหน้าก่อน...