สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
 
ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 5 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 18353 ครั้ง   

กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1นายสุเทพ บุญวัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนางรจนา เจริญสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนางสาวนันท์พร พ่วงวัฒนวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนางสาวมาลี กรงทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


กลับไปหน้าก่อน...