สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
 
ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 3 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 18360 ครั้ง   

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1นางสาวนิษากร ใจแสน
ผู้อำนวยการกลุ่มนายมนูญ กาหา
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษนางสมคิด ไตรยุทธรงค์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษนางนงค์นุช ตุลาพงษ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


กลับไปหน้าก่อน...