สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
 
ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 7 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 18355 ครั้ง   

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1นายจรัญ บุญมา
ผู้อำนวยการกลุ่มนางศมานันท์ เพ็ชรคง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการนายโยธิน มีแม่นวิทย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการนางสาวกัลยา ดิษฐ์ศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการนางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการนางสาวกัญญา ภูทวี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการนางศรีสุดา ทรัพย์ชาวนา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนางสาววัชรี บุญโสภา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


กลับไปหน้าก่อน...