สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
 
ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 1 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 23282 ครั้ง   

กลุ่มกฎหมายและคดี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1นายรภัทร อินทรีย์
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฏหมายและคดี


กลับไปหน้าก่อน...