สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
 
ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 4 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 18362 ครั้ง   

คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ประธานกรรมการนายสรวง วรอินทร์
กรรมการผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐนายโสภณ มโนวชิรสรรค์
กรรมการผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชนนายปิติ วิทยการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินางธนพรรณ รอดกำเหนิด
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินายสุวิทย์ ทองคำ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินายนิรุติ ครุฑหลวง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินายสมศักดิ์ นลินรัตนกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินายพิทยา บุญเกตุ
กรรมการและเลขานุการ


กลับไปหน้าก่อน...