สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
 
ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 9 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 17387 ครั้ง   

ผู้บริหารสำนักงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1นายพงชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1นายสรพงษ์ กล่อมจิตต์
รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1นายพิษณุ เส็งพานิช
รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1ว่าที่ พต.สุวิศิษฎ์ กันทา
รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1นางสาวบุญครอง กุลดี
รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1


กลับไปหน้าก่อน...