กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1กลับหน้าหลัก

โรงเรียนที่มีนักเรียน 1,501 คนขึ้นไป โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 501 - 1,500 คน โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 121 - 500 คน โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 120 คนลงไป
©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.02-03-2559
Double left Click สำหรับ Zoom in, Double right click สำหรับ Zoom out หรือใช้ เครื่องมือด้านซ้ายมือ สำหรับ zoom in หรือ zoom out
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา Best View 1024 x 768 ©