กลับหน้าหลัก ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1กลับหน้าหลัก
กรุณาพิมพ์ชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้นหา !

ระบบค้นหาข้อมูลโรงเรียน [กลับหน้าหลัก] [ ค้นหาเส้นทางไปโรงเรียน ]

        พิมพ์ชื่อโรงเรียนที่ต้องการ

 

โรงเรียนที่มีนักเรียน 1,501 คนขึ้นไป โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 601 - 1,500 คน โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 121 - 600 คน โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 120 คนลงไป