รหัสโรงเรียนดูแผนที่ขอเส้นทางข้อมูลครูบุคลากรข้อมูลนักเรียน
66010001ชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010002วัดดงชะพลูดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010004วัดคลองโนนดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010005บ้านสวนแตงดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010006วัดฆะมังดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010010วัดดงกลางดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010015วัดเขารูปช้างดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010016บ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ 1)ดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010017บึงสีไฟดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010018วัดวังมะเดื่อดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010019บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์)ดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010020อนุบาลพิจิตรดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010021อนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)ดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010022ชุมชนบ้านวังกลมดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010023วัดบ้านบุ่งดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010024บ้านไดชุมแสงดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010025วัดหนองไผ่ดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010026วัดราชช้างขวัญดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010027วัดยางคอยเกลือดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010029บ้านหนองถ้ำดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010030วัดเนินสมอ(พินิจวิทยา)ดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010031บ้านท่ามะไฟดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010032วัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)ดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010034วัดดานคุรุราษฎร์อุทิศดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010035บ้านเมืองเก่าดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010036พิจิตรอนุสรณ์ดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010039วัดท่าข่อยดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010041วัดหาดมูลกระบือดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010042บ้านวังกระดี่ทองดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010043วัดหงษ์ดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010044วัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา)ดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010046บ้านวังทับยาดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010047บ้านสายคำโห้ดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010048บ้านน้อยดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010051บ้านเนินยาวดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010053บ้านหัวดงดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010055วัดลำชะล่าดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010056วัดหนองนาดำพิทยาดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010057อนุบาลวังทรายพูนดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010059เนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010060บ้านทุ่งโม่งดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010065วัดหนองปล้องดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010066วัดใหม่สามัคคีธรรมดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010070บ้านท่ากระดานดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010071บ้านหนองปลาไหลดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010072บ้านคลองสะแกป่าหวายดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010075บ้านยางสามต้นดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010076บ้านหนองพระดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010079ชุมชนวัดหนองลากฆ้อนดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010081บ้านดงเสือเหลืองดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010082บ้านหนองขานางดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010083บ้านนาพิบูลพิทยาดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010084วัดเนินพยอมดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010085บ้านหนองพงสาขาบ้านบ่อบิ้งเกลือดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010086บ้านหนองพงดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010087บ้านห้วยคำตาลดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010088อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)ดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010089บ้านทุ่งประพาสดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010090บ้านห้วยน้อยดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010091บ้านเนินขวางดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010092บ้านเนินพลวงวิทยาดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010093บ้านหนองสะแกดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010095บ้านมาบมะไฟดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010096บ้านหนองคล้าดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010098วัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010099วัดบ้านลำนังดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010102วัดไผ่รอบดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010103วัดหนองหลวงดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010105วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)ดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010106บ้านหนองหัวปลวกดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010107บ้านหนองไม้แดงดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010108บ้านใดโพธิ์ดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010109วัดท่าบัวทองดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010110บ้านโพธิ์ประทับช้างดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010111บ้านบึงโพธิ์ดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010114ชุมชนวัดวังจิกดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010118ชุมชนบ้านกำแพงดินดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010119บ้านท่าแหดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010121วัดศรีศรัทธารามดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010123วัดเนินปอดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010124บ้านมาบแฟบดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010125บ้านยางห้าหลุมดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010126สระยายชีมิตรภาพที่ 79ดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010127บ้านเนินพยอมดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010131วัดบ้านใหม่ดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010132บ้านรังนก(ประชาพิทักษ์)ดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010133วัดจระเข้ผอมดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010134บ้านหนองน้ำเขียวดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010135บ้านโนนไผ่ขุยดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010139วัดบ้านไร่ดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010141วัดวังแดงดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010142อนุบาลสามง่ามดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010144วัดใหม่ราษฎร์บำรุงดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010145บ้านหนองโสนดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010146บ้านป่าแซงดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010147บ้านมาบกระเปาดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010148บ้านสุขสำราญดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010149บ้านไผ่ใหญ่ดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010150บึงเฒ่าวิทยาดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010151บ้านหนองจั่วดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010152บ้านหนองตะเคียนดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010153บ้านหนองสาหร่ายดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010154บ้านท่าเยี่ยมดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010155บ้านวังอ้อดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010156บ้านวังทับไทรดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010157บ้านตลุกหินดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010158บ้านหนองสองห้องดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010160บ้านท่าพิกุลดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010161บ้านทุ่งสำราญดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010162อนุบาลสากเหล็กดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010163บ้านถ้ำคะนองดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010164บ้านปากดงดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010166บ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010167บ้านคลองทรายใหญ่ดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010168วัดบ้านนาดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010169บ้านปลวกสูงดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010170วัดโนนสะเดาดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010173บ้านหนองหูช้างดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010174บ้านนิคมดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010175บ้านหนองขาวดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010176บ้านยางตะพายดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010178บึงบัวพิทยาคมดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010179บ้านยางสุขวัฒน์ดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010180บ้านโนนทองดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010181บ้านหนองริ้นดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010182วัดวังตะขบดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010183ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้องดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010184บ้านสระบรเพ็ดดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010185บ้านบัวยางดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010186วัดหนองหลุมดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010187วัดกลางวงศ์มณีดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010188อนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่)ดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010189วัดโนนป่าแดงดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
66010190บ้านยางนกกระทุงดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล