สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
 
ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 1 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 11154 ครั้ง   
แผนที่สารสนเทศ GIS สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ GIS โรงเรียนในสังกัด
ข้อมูลสารสนเทศสำหรับเผยแพร่
ข้อมูลจำนวนนักเรียนและครู 10 มิ.ย. 2557
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557