สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
 
ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 1 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 54183 ครั้ง   
แผนที่สารสนเทศ GIS สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ GIS โรงเรียนในสังกัด
ข้อมูลสารสนเทศสำหรับเผยแพร่
ข้อมูล 10 มิ.ย. 2562
ข้อมูล 10 มิ.ย. 2560
ข้อมูล 10 พ.ย. 2560